Preskočiť na obsah

Vymyslite nám vizuálnu identitu

Zapojte sa do verejnej súťaže na návrh vizuálnej identity Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti! Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky a grafické štúdia. Cieľom súťaže je návrh vizuálnej identity novovznikajúceho Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v troch jazykových verziách (slovenský, maďarský a anglický jazyk).

Update: do 2. kola postúpili Matej Vojtuš, Ľubica Segečová, Martin Mistrík a Komplot.

Uzávierka na predkladanie portfólií je: piatok 30.júla 2021 do 17:00 hod.

Odmeny a predpokladaná výška zákazky:

Predpokladaná hodnota celej zákazky je: 7 933,33 EUR bez DPH.

1. kolo zákazky sa uskutoční bez nároku na odmenu (skicovného) pre uchádzačov, ktorí sa zapoja do súťaže a zašlú podklady v zmysle podmienok uvedených v tejto Výzve.

2. kolo zákazky sa uskutoční tak, že uchádzači, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste budú jednotlivo odmenení za vypracovanie súťažného návrhu vo výške 500 EUR s DPH (skicovné). Odmena bude vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov. Verejný obstarávateľ vyplatí odmenu vo výške 500 EUR s DPH aj pre účastníka súťaže návrhov umiestneného na prvom mieste v poradí, ak na základe tejto súťaže neuzavrie s úspešným účastníkom zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu. Nárok na odmenu pre účastníka umiestneného na prvom mieste v poradí zaniká uzavretím zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza predstavuje sumu: 7 100,00 EUR bez DPH (resp. 8.520 EUR s DPH pri 20% sadzbe).

Odborná komisia:

Martin Bajaník – grafický dizajnér
Eva Bulas – Úrad, Odbor prevencie a komunikácie
Marek Cina – grafický dizajnér
Silvia Kružliaková – kurátorka, kustódka zbierok SMD
Stanislav Stankoci – profesor, akademický maliar, grafický dizajnér
Natália Pindrochová – Úrad, riaditeľka odboru prevencie a komunikácie
Zuzana Wienk – Biela vrana, odborníčka v oblasti ochrany whistleblowerov

Odborný garant súťaže:

Slovenské centrum dizajnu

Harmonogram súťaže:

Vyhlásenie súťaže30.jún 2021
Odovzdanie podkladov (portfólií) do 1. kola30. júl 2021do 17:00 hod.
Hodnotiaca komisia vyberie 3 až 5 autorov3-6. august 2021
Vyhodnotenie 1. kola6. august 2021
Oslovenie uchádzačov do 2. kola10. august 2021
Odovzdanie návrhov do 2. kola5. september 2021do 10:00 hod.
Zasadnutie komisie10. september 2021
Oznámenie výsledkov autorom 13. september 2021
Odovzdanie finálneho digitálneho návrhu vo vektoroch a jednoduchého manuálu 30. september 2021do 10:00 hod.
Realizačná fáza víťazného návrhu a spolupráca pri tvorbe vizuálnej identity s víťazomseptember -október 2021

O pozitívnom, alebo negatívnom výsledku súťaže budú všetci účastníci informovaní emailom. Organizátor si vyhradzuje právo informačného embarga pre médiá až do termínu verejného vyhlásenia výsledkov súťaže, t.j. rozoslania tlačovej správy médiám (do 13. septembra 2021). Víťazný návrh bude zverejnený na stránke www.scd.sk, ako aj na webovej stránke Úradu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *