Preskočiť na obsah

Otvárame sa verejnosti

  • by

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa sprístupňuje verejnosti. Od septembra začne prijímať podnety o nekalých praktikách a tiež poskytovať poradenstvo v tejto oblasti.

Podnety bude možné úradu oznámiť cez kontaktný formulár na jeho dočasnej webovej stránke www.oznamovatelia.sk. Poradenstvo budú pracovníci úradu poskytovať od 2. septembra na bezplatnej linke 0800 221 213, od utorka do štvrtka v čase od 9.00 do 12.00 .

“Vnímame skepsu v spoločnosti ohľadne nastoľovania spravodlivosti v krajine. Radi by sme ľudí povzbudili, aby nevzdávali boj jednotlivca a oznamovali korupčné a iné nekalé praktiky. Len tak je možné dosiahnuť postupnú zmenu v spoločnosti. Úrad je pripravený poskytnúť svoje kapacity každému čestnému oznamovateľovi, ktorý pri výkone práce narazil na korupciu či inú nezákonnú činnosť,” hovorí predsedníčka úradu Zuzana Dlugošová.

Hlavnou misiou úradu je chrániť poctivých a odvážnych oznamovateľov, ktorí nahlásia nezákonnú činnosť a čelia pre to odvete zo strany zamestnávateľa. Môže im nielen poskytnúť rady, ale tiež ich sprevádzať procesom oznámenia, vrátane podania trestného oznámenia a konania pred súdom.

Zo zákona môžu oznamovatelia pri podávaní trestného oznámenia požiadať prokuratúru o udelenie statusu chráneného oznamovateľa, o ktorom prokurátor informuje zamestnávateľa. V takom prípade musí výpoveď zo zamestnania vopred odobriť úrad. Ak už oznamovateľ výpoveď dostal, Úrad na ochranu oznamovateľov má  právomoc pozastaviť jej účinnosť, ak ho o to oznamovateľ do 15 dní požiada. 

Podľa štatistík Inšpektorátu práce a prokuratúry od roku 2015, kedy začal platiť zákon o ochrane oznamovateľov, bola ochrana udelená len v 77 prípadoch. Jedným z dôvodom môže byť nízke povedomie o tejto možnosti. Potvrdzujú to aj existujúce dáta z posledného prieskumu Transparency International Slovensko, podľa ktorých takmer dve tretiny Slovákov nevedia o ochrane pre whistleblowerov.

Z údajov inšpektorátov práce vyplýva, že ľudia doteraz žiadali ochranu najmä v súvislosti s porušovaní Zákonníka práce a len vo výnimočných prípadoch pri odhaľovaní korupcie. Podľa prieskumu Transparency International Slovensko z júna tohto roka by len 32 zo 100 Slovákov bolo ochotných ozvať sa proti nekalým praktikám v zamestnaní. Úrad to chce zmeniť, a preto svoje kapacity sústredí najmä na podporu odhaľovania nezákonných činností, ktoré ohrozujú verejný záujem.

Najbližší rok sa bude snažiť zvýšiť povedomie o existencii úradu a možnostiach ochrany oznamovateľov. Tiež bude povzbudzovať ľudí, aby oznámili korupciu a iné závažné nekalé praktiky, ktoré sa dejú na ich pracovisku.

Úrad bude poskytovať vzdelávanie a poradenstvo aj zamestnávateľom pri vhodnom nastavení interného systému oznamovania a preverovania nekalých praktík. Vnútorné prešetrovanie oznámení môže firmám pomôcť odstraňovať toxické praktiky v ich vlastných radoch a v niektorých prípadoch tak ochrániť aj vlastné zdroje.

Úrad bude mať 21 zamestnancov v rámci troch odborov – právny odbor, odbor prevencie a komunikácie a odbor riadenia a správy. Aktuálne má jedenásť pracovníkov, v priebehu októbra a novembra jeho rady doplnia zvyšní zamestnanci.

Nateraz je verejnosti k dispozícii dočasná webová stránka úradu www.oznamovatelia.sk, kde sa dozvedia základné informácie týkajúce sa jeho činnosti a ochrany oznamovateľov. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na stálu webovú stránku, prostredníctvom ktorej bude možné v budúcnosti posielať oznámenia o nekalých praktikách aj anonymne.

V rámci prebiehajúcej prípravy novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti zároveň úrad navrhuje zmenu jeho názvu, ktorý by bol kratší – Úrad na ochranu oznamovateľov (v anglickom preklade The Whistleblower Protection Office).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *