Preskočiť na obsah

Vyhlasujeme architektonickú súťaž pre revitalizáciu budovy nášho sídla

  • by

Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) je nová a moderná inštitúcia, ktorej sídlo sa nachádza v centre mesta Bratislavy na Námestí Slobody 29. Ide o štvorposchodovú budovu, ktorá má vďaka dobrej dispozícii veľký potenciál stať sa atraktívnym sídlom štátnej inštitúcie. ÚOO preto vyhlasuje súťaž architektonických návrhov na kompletnú rekonštrukciu. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú 800.000 eur bez DPH Súťažné návrhy môžu architekti zasielať do polnoci 21.2.2022.

V spolupráci s ateliérom BAKYTA ARCHITEKTI vyhlasujeme architektonickú anonymnú dvojkolovú súťaž návrhov pre naše sídlo. Cieľom súťaže návrhov je vybrať najlepší návrh, ktorý citlivo a zároveň ekologicky pristúpi k vylepšeniu našich priestorov. Výsledkom by mala byť moderná, ale univerzálna kancelárska budova, ktorá vzbudzuje v návštevníkovi dobrý pocit a poskytuje súkromie pre citlivé diskusie a stretnutia s oznamovateľmi.

Budova je v stave, ktorý vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Stavba bola pôvodne navrhnutá ako bytový dom. Presný vek stavby nie je známy, predpokladané vyhotovenie je v 40-tych rokoch minulého storočia. Autor stavby je nezistený, zamýšľané zásahy by však nemali výrazne zmeniť architektonický výraz stavby.

Súčasťou zadania je napríklad v druhom kole súťaže navrhnúť aj zelené riešenie strechy, ktoré by spĺňalo aj pobytovú funkciu, alebo riešenie vnútorného anglického dvorčeku. Kladie sa dôraz najmä na ekologickosť a aj ekonomickosť riešenia. Predpokladané investičné náklady na realizáciu stavebných prác sú 800.000 eur bez DPH.

Súťaž návrhov bude prebiehať v 2 kolách:

1. kolo – rekonštrukcia fasády, návrh vstupného podlažia a mood board

2. kolo – komplexné architektonické a interiérové riešenie.

súťažné podmienky

súťažné zadanie

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16162/summary

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – 1. KOLO najneskôr do 21.02.2022 do 23:59:59 hod.

Vyhlasovateľ odporúča návštevu lokality. Prvý termín obhliadky je 13.01.2022 o 10:00*

*(v prípade zhoršenia pandemickej situácie sa môže obhliadka presunúť prípadne zrušiť úplne)

Revitalizácia sídla ÚOO je financovaná Európskou úniou “NextGenerationEU”. (Plán obnovy)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *