Preskočiť na obsah

Na ministerstvách treba sfunkčniť interné systémy oznamovania

Predsedníčka Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová dnes na rokovaní vlády informovala ministrov o vysokom dopyte po ochrane oznamovateľov. Na úrad sa za 8 mesiacov obrátilo už 230 ľudí a trestné konanie sa vedie v 9  prípadoch. Predsedníčka takisto informovala o  výsledkoch mapovania, ako ministerstvá a ich podriadené organizácie v praxi využívajú interné systémy oznamovania.

Z výsledkov vyplýva, že za posledné tri roky, len 5 ministerstiev zo 14  prijalo relevantný podnet. V celej štátnej správe zaevidovalo aspoň jeden podnet za posledné tri roky len 23 z 254 inštitúcií.

„Nula oznámení neznamená, že korupcia nie je. Skôr to svedčí o tom, že zamestnanci internému systému nedôverujú, prípadne o ňom vôbec nevedia.“

Predsedníčka Dlugošová požiadala ministrov, aby sa za svoje interné systémy osobne postavili a posilnili postavenie zodpovedných osôb, ktoré podnety interne prešetrujú.  

Na otázku, čo urobiť, aby tento systém fungoval, aj keď  je vo funkcii minister, ktorý je sám zapletený do nekalých praktík, odpovedala: „V takých prípadoch sa zamestnanec môže obrátiť na externý systém,  teda na náš úrad, políciu alebo prokuratúru. Každopádne interný systém predstavuje príležitosť pre čestných ministrov zachytiť nekalé praktiky a korupciu v ich rezortoch už v zárodkoch.“