Preskočiť na obsah

Vyhlásili sme verejné obstarávanie pre nákup mediálneho priestoru

Náš úrad tento rok plánuje mediálnu kampaň, skrz ktorú priblížime našu existenciu a služby, ktoré vieme poskytnúť. Dôležitým krokom sú aj dobre zvolené komunikačné kanály ako sú televízne stanice, rádiá, či reklama vo verejnom priestore a iné. Preto opäť volíme najtransparentnejšiu cestu a tou je verejné obstarávanie pre nákup mediálneho priestoru.

Primárnym účelom verejného obstarávania je zabezpečiť nákup mediálneho priestoru na pokrytie všetkých marketingových aktivít vrátane plánovania, analýz a strategického aj operatívneho poradenstva v mediálnej sfére.

Súčasťou predmetu zákazky je poskytovanie nasledovných činností mediálnou agentúrou:

  • Media planning mediálne plánovanie;
  • Media buying nákup mediálneho priestoru;
  • plánovanie, nákup, nasadenie, správu, optimalizáciu a reporting online kampaní;

Zákazky budú zadávané na základe čiastkových zmlúv účastníkom rámcovej dohody postupom upraveným v rámcovej dohode.

Viac informácií sa dozviete vo vestníku Úradu verejného obstarávania.

Termín prihlásenia je do 14.6. 2022 9:00.