Preskočiť na obsah

Rokovali sme s ministerkou kultúry, aj o konflikte záujmov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a jeho podriadené organizácie majú na papieri pomerne dobre vypracované mechanizmy na podávanie a preverovanie oznámení od zamestnancov. V praxi sa však doteraz tejto agende nevenovalo veľa pozornosti, čo môže podľa slov ministerky súvisieť aj s ich personálnou poddimenzovanosťou.

O to viac sme radi, že si na nás našla ministerka Milanová čas a mohli sme spoločne prebrať jednu z výziev rezortu, ktorou je konflikt záujmov. Aj keď máme právne predpisy, ktoré ho definujú a zakazujú, v skutočnosti býva problematické mu zamedziť. V oblasti kultúry ide najmä o grantové schémy na podporu projektov. Je preto potrebné, aby lídri inštitúcií prišli s podrobnejším usmernením pre zamestnancov a členov komisií.

V praxi nám chýba najmä vysvetlenie, aké sú následky a sankcie v prípade, ak sa člen komisie nevylúči a podieľa sa na rozhodovaní napriek tomu, že má vzťah k uchádzačovi alebo k projektu. V hre je férovosť rozhodovania a dôveryhodnosť verejných inštitúcií.