Preskočiť na obsah

Oznamovateľov chráni aj antidiskriminačný zákon

Antidiskriminačný zákon poskytuje oznamovateľom silnú právnu ochranu. Na základe neho sa môžu obrátiť na súd, ak dostanú výpoveď pre to, že oznámili protizákonnú činnosť.

Potvrdilo to nedávno aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Vo svojom stanovisku uviedlo, že oznamovateľ bol diskriminovaný, keď zamestnávateľ zrušil jeho pracovné miesto po tom, ako oznámil nezákonné činnosti v organizácii.

Ako hovorí stredisko, pri posudzovaní postupu zamestnávateľa nie je možné očakávať priamy dôkaz o jeho zámere ukončiť pracovný pomer pre oznámenie nekalých praktík. Preto je potrebné vychádzať z nepriamych dôkazov. Napríklad aj z toho, či organizačná zmena nebola len účelovou zásterkou na “zbavenie sa” zamestnanca.

S podobným postupom zamestnávateľov sme sa už viackrát stretli aj my. Sme preto radi, že existujú inštitúcie, ktoré na prípady nazerajú komplexne a berú do úvahy zraniteľné postavenie whistleblowerov.