Preskočiť na obsah

Nezaradené

Komentár: Verejná mienka je na strane whistleblowerov

Cieľom tohto komentára bolo zistiť, aké je vnímanie whistleblowerov v rámci slovenskej spoločnosti a nakoľko toto vnímanie ovplyvňujú individuálne socio-ekonomické faktory. Analýza bola prevedená na základe dát z reprezentatívneho prieskumu na vzorke 1017 respondentov uskutočneného od 19. 1. do 26. 1. 2022. Medzi hlavné zistenia patrí, že v slovenskej populácii prevláda pozitívne vnímanie oznamovateľov a zároveň toto vnímanie vysvetľujú individuálne faktory len v minimálnej miere.