Preskočiť na obsah

Dokumenty týkajúce sa úradu:

-výročná správa o činnosti ÚOO za rok 2021 (pdf) (anglická verzia – pdf)

-smernica o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ÚOO (pdf)

-etický kódex zamestnanca ÚOO (pdf)

Zverejňovanie financovania úradu:

-Faktúry, zmluvy, objednávky 2022

-Faktúry, zmluvy, objednávky 2021